Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh dâng hương tại bia mộ thánh sư Hải Thượng Lãn Ông nhân kỷ niệm 228 năm ngày mất Đại Danh y Lê Hữu Trác (1791-2019).
Ngày 17 tháng 2 năm 2019, Ban lãnh đạo bệnh viện cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện làm lễ dâng hương tại bia mộ Thánh sư Hải Thượng Lãn Ông nhằm thể hiện lòng thánh kính, biết ơn, tự hào và noi gương một danh Y lỗi lạc.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Đại danh y đã đặt nền móng cho y học nước nhà, là ông tổ của Đông y Việt Nam, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho muôn đời sau noi theo. Trong cuộc đời làm thầy thuốc của mình, ông đã sưu tầm và phát hiện trên 300 vị thuốc nam, góp phần làm phong phú thêm kho thuốc quý của dân tộc.
Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam nhiều di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 22 tập, 66 quyển.


Lễ dâng hương tại bia mộ Hải Thượng Lãn Ông
Bệnh viện đa khoa thành phố nguyện học tập noi gương Thánh sư, để góp phần vào sự phát triển của y học nước nhà.
TTBV
 
Top