Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh thông báo Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi phỏng vấn xét tuyể viên chức y tế đợt I năm 2019, Danh sách niêm yết gọi tên tại phòng thi
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TÊ NĂM 2019
 
Tin cùng chuyên mục
Top