BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TỔ CHỨC SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Ngày 3/6/2019, Bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bác sỹ Trần Nguyên Phú-Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện chủ trì buổi sơ kết.
Bác sỹ Trần Nguyên Phú- Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện thông qua báo cáo Sơ kết 3 năm chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Đảng bộ Bệnh viện đã gặt hái nhiều thành công trên các phương diện: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Việc tổ chức quán triệt, Học tập và thực hiện các chuyên đề hằng năm, Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương (nghị quyết Trung ương 4,6,7,8 khóa XII...)……Bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế: Vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chưa phát huy hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị………Đồng thời nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại đơn vị mình…

Bác sỹ Trần Nguyên Phú-Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện
Tại buổi Sơ kết, Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện thông qua quyết định khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trao tặng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW
TTBV
 
Top