Bệnh viện đa khoa Thành phố tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể Cán bộ nhân viên
Ngày 2/6; Bệnh viện đa khoa Thành phố phối hợp Ban tuyên giáo thành ủy tổ chức học tập nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Tham dự buổi Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết có đồng chí Trần Thị Trà Giang – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh chia sẻ về các nội dung nghị quyết.
Phía Bệnh viện có thành phần Ban giám đốc, các đảng viên, cùng toàn thể nhân viên.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song để quán triệt nghị quyết đi vào thực tiễn, Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị trực tiếp qua Zoom, đồng chí Trần Thị Trà Giang-Phó Ban tuyên giáo Thành ủy sẽ trực tiếp chia sẻ.
Trong buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể Cán bộ nhân viên được nghe chi tiết cụ thể các nội dung chính: Tổng kết nhiệm kỳ đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo. Đặc biệt cùng với chuyền tải các nội dung nghị quết, Hội nghị còn liên hệ trực tiếp đến các nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, ngành y tế.
Sau khi được học tập Nghị quyết, các Đảng viên Bệnh viện được làm bài thu hoạch để thấm nhuần, và từng bước đưa đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
“Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây chính là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống”.
 
Top