Bệnh viện đa khoa Thành phố tổ chức trao tặng giấy khen vinh danh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Ngày 1/4,Bệnh viện đa khoa Thành phố tổ chức trao tặng giấy khen chúc mừng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Ngày 1/4,Bệnh viện đa khoa Thành phố tổ chức trao tặng giấy khen chúc mừng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Tham dự buổi trao tặng có thành phần Ban giám đốc, toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện.
Theo quyết định số 2104/QĐ-SYT về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 167 tâp thể và 2144 cá nhân, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 321 cá nhân; Giấy khen cho 86 tập thể và 730 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020.
Bệnh viện đa khoa Thành phố có 15 tập thể khoa/phòng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 9 tâp thể khoa/phòng đạt giấy khen SYT; có 2 tập thể lao động xuất sắc năm 2020; bệnh viện có 51 cá nhân đạt giấy khen SYT; 23 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, đặc biệt có 90 cá nhân khen thưởng Bệnh viện.
Hằng năm Bênh viện tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua nhằm vinh danh cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời ghi nhận, khuyến khích, động viên Cán bộ nhân viên, luôn nổ lực hoàn thành tốt công việc.


Tặng hoa và giấy ken Bệnh viện cho những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020

 

Tặng giấy khen SYT cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020


Tặng giấy khen SYT cho cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020


Tặng danh hiện chiến sỹ thi đua cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020


Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 2020
 
TTBV

 
Top