BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỔ CHỨC PHỐ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ "CÔNG TÁC VĂN THƯ" VÀO NGÀY 19 VÀ 20/3/2020.
Nhằm nắm bắt kịp thời các sự thay đổi và phổ cập cho các cán bộ nhân viên y tế, Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn về thể thức trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vào hai ngày 19 và 20/3/2020.
    Từ khi Thông tư 01/2011/TT-BNV về “Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” được ban hành, mọi văn bản hành chính đều được áp dụng theo thông tư này. Tuy nhiên, từ ngày 05/03/2020, Nghị định 30/2020/NĐ-CP về “Công tác văn thư” có hiệu lực đã xuất hiện nhiều điều mới trong trình bày văn bản.
    Nhằm nắm bắt kịp thời các sự thay đổi và phổ cập cho các cán bộ nhân viên y tế, Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn về thể thức trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vào hai ngày 19 và 20/3/2020.
 
   
    Trong buổi tập huấn, cán bộ phụ trách văn thư, lưu trữ - Lê Thị Bé đã đưa ra những điểm khác biệt trước và sau khi ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ. So với các quy định về trình bày văn bản trước đây thì Nghị định mới đã cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn rất nhiều. Chẳng hạn, Nghị định này quy định chỉ sử dụng duy nhất một phông chữ là Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 dẫn đến sự thống nhất trong các văn bản quy phạm hiện hành. Nghị định 30/2020/NĐ-CP được ban bố đã tạo nên hành lang pháp lý đối với công tác văn thư nói chung và văn thư điện tử nói riêng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và hội nhập quốc tế.

 
   
    Thông qua buổi tập huấn, cán bộ nhân viên y tế có thể hiểu rõ hơn về công tác văn thư hiện này, cũng như giảm thiểu được những sai sót trong trình bày văn bản và tiết kiệm thời gian sửa lỗi.

TTBV
 
Top