Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(19/5/1959-19/5/2019)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(19/5/1959-19/5/2019)
Thực hiện công văn số 6292-CV/CV/VPTW ngày 19/4/2019 của Ban tuyên giáo trung ương và văn bản số 1407-BS/BTG ngày 26/4/2019 của Ban tuyên giáo  Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Thành ủy sao gửi các địa phương đơn vị Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(19/5/1959-19/5/2019)
Tải đề cương tuyên truyền tại đây
 
Top