Hưởng ứng tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” tại Bệnh viện đa khoa Thành phố.
Công đoàn Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh phát động tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” cho toàn thể Cán bộ nhân viên.
HUỚNG DẪN CÁCH THỨC CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH 75.000 SÁNG KIẾN
* Bước 1: Đăng nhập: Lựa chọn một trong ba hình thức sau truy cập phần mềm và cập nhật sáng kiến:
(1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt Internet:
(2) Từ Cổng thông tin Công đoàn Việt Nam:
(http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng Chương trình chuyển đến đường dẫn cập nhật (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho.../);
(3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện thoại thông minh sử dụng hệ hiều hành android) rồi truy cập vào phần mềm.
* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của phần mềm
* Bước 3: Cập nhật sáng kiến bằng cách:
(1) Nhập thông tin cá nhân.
(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc để tích chọn.
(3) Tích chọn sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp.
(4) Điền phần mô tả các sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Phân loại trả lời tối đa 1.000 ký tự.
(5) Nộp bài và theo dõi kết quả tại
* Hạn cuối tham gia chương trình 30-4
sangkien-vuotkho-phattrien.
Công đoàn BVĐKTP

 
Top