Khoa Nhi - Bệnh viện thành phố tổ chức vệ sinh môi trường
Ngày thứ 7 vừa qua, khoa Nhi đã tổ chức lao động toàn khoa với công việc như: vệ sinh các buồng bệnh, giường bệnh, tủ đầu giường, vệ sinh quanh cảnh xung quanh khoa với sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của các thành viên trong khoa.

Hưởng ứng phong trào phát động xây dựng bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp của Bộ y tế, Bệnh viện đa khoa Tp Hà Tĩnh tích cực triển khai hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế và xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp.

Kể từ khi triển khai phong trào, công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động thường ngày của bệnh viện, là mối quan tâm của toàn bộ đội ngũ quản lý, nhân viên y tế cũng như nhận được sự tham gia tích cực của người bệnh, người nhà người bệnh.
 

Ngoài trọng tâm nâng cao công tác chuyên môn thì Bệnh viện đã xác định đây là một vấn đề lâu dài, cần triển khai sâu rộng và bền vững nhằm mục tiêu hạn chế các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám, điều trị tốt nhất, hướng đến an toàn người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và an toàn cộng đồng.


 

Khoa Nhi bệnh viện Thành phố Hà Tĩnh đã nhận thấy đây là việc làm thiết thực, góp phần không nhỏ trong công tác chuyên môn đồng thời tạo môi trường xanh sạch đẹp cho bệnh nhân. Ngày thứ 7 vừa qua, khoa Nhi đã tổ chức lao động toàn khoa với công việc như: vệ sinh các buồng bệnh, giường bệnh, tủ đầu giường, vệ sinh quanh cảnh xung quanh khoa với sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình của các thành viên trong khoa.

TTBV


 
Top