TẬP HUẤN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015.
Thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 30/7/2021, Bệnh viện đa khoa Thành phố đã tổ chức tập huấn Tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho gần hơn 100 học viên là đại diện Lãnh đạo, trưởng khoa, phòng và toàn thể nhân viên Bệnh viện.
Mục đích của lớp tập huấn giúp cho các học viên hiểu, nắm bắt, cập nhật yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 để triển khai vào các nhiệm vụ chuyên môn của khoa, phòng Bệnh viện.
Tham dự có Thầy Ngô Đức Vương-Chuyên gia tư vấn chia sẻ bài tập huấn.
Phía Bệnh viện có Thành phần Ban lãnh đạo, Trưởng/phó khoa/phòng bộ phận, và các cán bộ liên quan tham gia trực tuyến qua Zoom.
Bài tập huấn cung cấp các nội dung chính như: Giới thiệu tổ chức ISO, Lý do áp dụng ISO; Chất lượng và quản lý chất lượng; Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015; lộ trình triển khai và áp dụng; Lợi ích, triển khai, áp dụng...
Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian để các học viên thảo luận các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, xây dựng các quy trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng cho từng năm.
Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên nắm được những thông tin cần thiết để cùng tổ tư vấn xây dựng và hoàn thiện hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
TTBV
 

 
Top