THÔNG BÁO Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo:

1. Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2021, như sau:

Buổi sáng, làm việc từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30;

Buổi chiều, làm việc từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30.

2. Ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 01 ngày, thứ Tư, 21/4/2021.

3. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:

Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4/2021 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2021, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ Hai ngày 03/5/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn biết, thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

         Đã ký

     Lê Minh Đạo

 
Top