THƯ KÊU GỌI “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid 19” Kính gửi Các đồng chí trưởng/phó khoa cùng toàn thể Cán bộ nhân viên bệnh viện.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam; UBMTTQ Tỉnh Hà Tĩnh; Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà tĩnh về việc “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid 19” Ban giám đốc và Chủ tịch công đoàn BVĐKTP kêu gọi toàn thể CBCNVC với tấm lòng hảo tâm, cùng chung tay ủng hộ cuộc chiến phòng chống dịch Covid19.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam; UBMTTQ Tỉnh Hà Tĩnh; Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà tĩnh về việc “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid 19” Ban giám đốc và Chủ tịch công đoàn BVĐKTP kêu gọi toàn thể CBCNVC với tấm lòng hảo tâm, cùng chung tay ủng hộ cuộc chiến phòng chống dịch Covid19.
Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của toàn thể Cán bộ nhân viên và cam kết sẽ sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao nhất.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ của Cán bộ nhân viên tập hợp về các đồng chí Tổ trưởng tổ Công đoàn khoa/phòng và chuyển về đồng chí Điều dưỡng trưởng Lê Thị Cầu để tổng hợp.
Trân trọng cảm ơn!
Công đoàn Bệnh viện
TTBV
 
Top