THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỬA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỐ 58/BVĐKTP-KD
Thư mời chào giá sữa chửa trang thiết bị y tế số 58/BVĐKTP-KD về máy nội soi tai mũi họng, máy đo chức năng hô hấp bị hỏng.
Thư mời chào giá sữa chửa trang thiết bị y tế số 58/BVĐKTP-KD về máy nội soi tai 
mũi họng, máy đo chức năng hô hấp bị hỏng.
 
Top