UBND TỈNH: THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2021
Thực hiện Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ LĐ-TB&XH về nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh vừa có thông báo về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2021.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 liền 7 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/2/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức và Nhân dân theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn biết, thực hiện.

TTBV

 
 
Top