Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) Thực hiện kế hoạch 387/KH-TTYT TP ngày 5 tháng 6 năm 2024, tháng hành động về môi trường năm 2024.
Trong tháng 6, Trung tâm y tế Thành phố đã tổ chức các hoạt động như Phát động phong trào trồng cây xanh, cây cảnh, cải tạo môi trường xanh - sạch - đẹp cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động; Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa. Đặc biệt là ra quân làm vệ sinh lao động toàn Trung tâm y tế Thành phố.
Các hoạt động được triển khai thường xuyên, Cán bộ nhân viên đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo môi trường làm việc luôn xanh-sạch- đẹp, thân thiện.
Một số hình ảnh trong các buổi vệ sinh toàn Trung tâm

Khoa Nhi tham giao lao động vệ sinh quang cảnh
 
 
Top