Ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố do đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế làm trưởng đoàn.
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2018
Top