TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Chiều ngày 27/06/2019, Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện quý II, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố do đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế làm trưởng đoàn.
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2018
Top