Tổng số tin bài: 1080
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023 CHUYÊN NGÀNH Y tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.
Mong rằng đồng chí sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một Đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt trong hàng ngũ của Đảng. Xin được chúc mừng các đồng chí và Chi bộ Nội - Đông Y.
Thay mặt Ban lãnh đạo, Ths.Bs Nguyễn Tiến Vũ – PGĐ bệnh viện cảm ơn Chi nhánh Tập đoàn Viettel Hà Tĩnh và mong rằng việc phối hợp triển khai nâng cấp phần mềm khám chữa bệnh VIETTEL – HIS từ phiên bản 3.0 lên phiên bản 6.0 giữa 2 đơn vị sẽ thành công tốt đẹp.
Thông báo về việc thương thảo hợp đồng Gói thầu: Mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2023 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.
Top