Tổng số tin bài: 1189
Khoa Xét nghiệm, được thành lập cùng với sự thành lập của Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh.
Giới thiệu Phòng dân số truyền thông, giáo dục sức khỏe.
khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2024
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2024
Top