Tổng số tin bài: 917
Thư mời chào giá xe lăn
Thư mời báo giá máy điện châm
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm khí oxy y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá khí oxy y tế cụ thể như sau:
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm Sợi cáp laser cho máy tán sỏi phục vụ công tác chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá Dây dẫn Laser cho máy tán sỏi cụ thể như sau:
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất sinh phẩm theo phụ lục 1 đính kèm công văn mời chào giá gửi về Khoa Dược- TBYT, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Top