Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

 
I. GIỚI THIỆU
Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa
Bác sỹ CKI Nguyễn Viết Cường
Điện thoại: 0912.606.395
Email

 
Điều dưởng trưởng: 
Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại: 0912.912.887
Email: 

 

Nhân sự: Khoa HSCC có 10 cán bộ: 4 Bác sỹ trong đó 2 Bác sỹ Chuyên khoa I; 6 Điều dưỡng
 • Số giường bệnh: 16
 • Số buồng bệnh: 4
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
 • Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.
 • Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;
 • Thực hiện hội chẩn, phối hợp chuyên môn với các khoa phòng trong bệnh viện.
 • Phối hợp chặt chẽ với đội xe Cấp cứu của Bệnh viện, trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.
 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.
 • Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.
 • Hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã phường khi có yêu cầu.
2. Nhiệm vụ
 • Giải quyết các cấp cứu thông thường.
 • Tiếp tục cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
 • Giải quyết các cấp cứu, trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên.
 • Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt.
III. TRANG THIẾT BỊ - KỸ THUẬT
Trang thiết bị hiện có của khoa HSCC gồm: 03 máy thở, 02 máy moniter, 01 máy siêu âm, 01máy điện tim, 03 bơm tiêm điện, 02 máy truyền dịch và các trang thiết bị phục vụ công tác tiêm truyền cho bệnh nhân.

 
IV. DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI
 
- Đặt catheter TM trung tâm, Đặt nội khí quản,
- Chọc dịch não tủy, chọc dịch màng phổi,
- Chọc dịch màng bụng,
- Siêu âm cấp cứu, điện tim tại giường,
- Rửa dạ dày bằng hệ thống kín, đặt sonde dạ dày nuôi dưỡng,
- Đặt sonde dẫn lưu nước tiểu…
Top