Đoàn đã kiểm tra, chấm điểm 83 tiêu chí dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 1205/KH-BYT, trong đó có 6 tiêu chí như: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ cở y tế Xanh - Sạch - Đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính, minh bạch giá dịch vụ; xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo; sáng kiến, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến.
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Chiều ngày 27/06/2019, Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức họp Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện quý II, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố do đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế làm trưởng đoàn.
Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2018
Top