Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh Vắc cin.
Kính gửi: Các Công ty kinh doanh trang thiết bị y tế trên toàn quốc.
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vật tư y tế.
Kính gửi: Các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế. Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu mua sắm máy điện tim 6 kênh phục vụ công tác khám chữa bệnh. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm, Bệnh viện kính mời các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá máy điện tim 6 kênh cụ thể như sau:
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vật tư y tế.
 
Tin cũ hơn
Top