Khoa Nhi

I. GIỚI THIỆU

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa:
 Bác sỹ CKI Trần Anh Pháp
Điện thoại: 0917.334.678
Email:bsphapbvtp@gmail.com

 

Điều dưỡng trưởng
Điều dưỡng: Lê Thị Minh

Điện thoại: 0916.035.713
Email:

Email Khoa: khoanhibvtpht@gmail.com
Nhân sự: Khoa Nhi có 21 cán bộ: 7 Bác sỹ trong đó 3 Bác sỹ Chuyên khoa I; 14 Điều dưỡng.

  • Số giường bệnh: 75
  • Số buồng bệnh: 16

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng, nhiệm vụ chung

  • Khám bệnh và điều trị: Phục vụ khám và chữa bệnh cho tất cả các trẻ em từ sơ sinh cho đến 15 tuổi đến từ tất cả các bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, trong và ngoài ngành gửi đến.
  • Đào tạo cán bộ: Phối hợp với Bệnh viện đa khoa Tỉnh, trường cao đẳng y  tế trong khu vực, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên học tập và nâng cao kỹ năng khám chữa bệnh.
  • Nghiên cứu khoa học: Tham gian ghiên cứu đề tài khoa học phục vụ công tác phòng chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe trẻ em từ cấp cơ sở đến cấp bộ.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng
2.1. Phòng khám Nhi: Có nhiệm vụ khám, phân loại bệnh, nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và các biện pháp phòng chống bệnh tật cho các bà mẹ có trẻ nhỏ đến khám.
2.2. Phòng hành chính: Nơi giao ban chuyên môn, thanh toán các thủ tục hành chính và  BHXH cho bệnh nhân vào viện và ra viện.
2.3. Trung tâm điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh:
– Điều trị bệnh nhân sơ sinh với tất cả các loại bệnh tật.
2.4. Khu điều trị chung:
– Có nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhi bao gồm các bệnh chuyên khoa của Nội – Nhi như: hô hấp, tiêu hoá, thận tiết niệu, máu, v.v..Bao gồm 75  giường bệnh chia làm 16 buồng bệnh
– Trang thiết bị: Khoa có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân như, đèn chiếu vàng da, máy truyền dịch, bơm tiêm điện , máy hút đờm giãi.
III. TRANG THIẾT BỊ - KỸ THUẬT
Trang thiế tbị hiện có của Khoa Nhi gồm: 02 máy hút đờm giải, 03 bơm tiêm điện, 01 máy truyền dịch và các trang thiết bị phục vụ công tác tiêm truyền cho bệnh nhân.
Các dịch vụ kĩ thuật Khoa Nhi đã làm được: Đặt nội khí quản,Chọc dịch màng phổi, rửa dạ dày bằng hệ thống kín, đặt sonde dạ dày nuôi dưỡng, đặt sonde dẫn lưu nước tiểu…
IV. DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI

 

Top