Thông tin liên hệ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP HÀ TĨNH
Địa chỉ: 456 Đường Hải Thượng Lãn Ông (kéo dài), Tp Hà Tĩnh
Điện thoại: 085 938 4567
Email: contact@bvdktphatinh.org.vn
Chọn bác sỹ khám
Thời gian khám (*)
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email
Nội dung (*)
Nhập dãy mã trên vào ô phía dưới. Chỉ nhập ký tự HOA và ký tự SỐ
Top