Thông tin liên hệ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP HÀ TĨNH
Địa chỉ: 456 Đường Hải Thượng Lãn Ông (kéo dài), Tp Hà Tĩnh
Điện thoại: +84(0)393.855.120
Email: contact@bvdktphatinh.org.vn
Mã số khách hàng (*)
Năm sinh (*)
Nhập dãy mã trên vào ô phía dưới. Chỉ nhập ký tự HOA và ký tự SỐ
Top