1QT-KTTC-05 QUY TRÌNH THANH TOÁN HỒ SƠ MUA SẮM HÀNG HÓA 50-100 TRIỆUXemTải về27/10/2023
2QT-KTTC-04 QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU VÀ XỬ LÝ SAI SÓT DỮ LIỆU KCB BHYT.XemTải về27/10/2023
3QT-KTTC-03 QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚXemTải về27/10/2023
4QT-KTTC-02 QUY TRÌNH THANH TOÁN CHI PHÍ KCB NGOẠI TRÚXemTải về27/10/2023
5QT-KTTC-01 QUY TRÌNH TÍNH TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNGXemTải về27/10/2023
Top