Giới thiệu khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/ÁIDS
I. Giới thiệu Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
Khoa  được thành lập cùng với sự thành  lập của Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tĩnh. 
Về cơ cấu tổ chức.


Ph
ụ trách khoa 

Ths.Bs Võ Thị Thương - SĐT: 0978746699

- Tổng số: 07 viên chức (01 Ths.Bs YHDP, 01 Bs YHDP, 02 CN YTCC, 01 Y sỹ, 02 Điều dưỡng ĐH)
II. Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng nhiệm vụ khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS.

1. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn và hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của CDC tỉnh, của Sở Y tế phù hợp với tình hình thực tế địa phương gồm: Các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; phòng chống mù lòa,…
2. Tổ chức, triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Triển khai công tác giám sát thường xuyên các véc tơ truyền bệnh để dự báo nguy cơ dịch và có kế hoạch dự phòng; phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp sát khuẩn, tấy uế, diệt động vật và các véc tơ truyền bệnh.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các Trạm y tế các xã, phường về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố.
4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Trạm Y tế xã và Y tế thôn bản. Tổ chức truyền thông về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng phòng bệnh,… cho các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn thành phố.
5. Triển khai thực hiện các dự án về công tác Dự phòng và phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Triển khai các hoạt động về vắc xin và sinh phẩm trong công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai tiêm chủng theo quy định của ngành và tiêm chủng dịch vụ được Giám đốc Sở y tế phê duyệt.
7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thực hiện báo cáo phần mềm bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54.

 

Top