Giới thiệu phòng tổ chức hành chính
I. GIỚI THIỆU

 
Lãnh đạo phòng


Trưởng phòng: 
Bác sỹ CKI Lê Quân Thành
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI
Điện thoại: 0912.412.989
Email: bsquanthanh@gmail.com
Phó phòng
Thạc sỹ Nguyễn Thị  Minh Thi

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại: 
Email.

Nhân sự: Phòng TCHC có 13 cán bộ bao gồm 1 y sĩ, 1 lưu trữ viên, 1 dược sỹ trung cấp, 1 hộ lý, 1 lái xe cứu thương, 1 văn thư, 2 cử nhân kinh tế, 3 nhân viên bảo vệ, 2 nhân viên điện nước.
Phòng được chia làm nhiều tổ dưới sự quản lý chung của trưởng phòng: TC-HC, văn thư, Bảo vệ, điện nước.
Các bộ phận:
 - Phòng tổ chức cán bộ- hành chính quản trị
- Bộ phân văn thư lưu trữ
- Bộ phận bảo vệ, trật tự an ninh bệnh viện
- Bộ phận điện, nước
- Bộ phận lái xe
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, Phòng tổ chức hành chính có chức năng nhiệm vụ như sau:
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch của cán bộ viên chức; xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng/trung tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;
  • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ, viên chức, người lao động.
  • Tổ chức các phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức. tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.
  • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt; trực tiếp quản lý, sử dụng, sửa chữa nhà cửa vật tư và các phương tiện vận tải của Bệnh viện; kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng trong Bệnh viện.
  • Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống đối với công văn đi, đến của Bệnh viện và hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnhviện;
  • Phụ trách công tác tiếp khách, phục vụ hội nghị của Bệnh viện.
  • Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện trong bệnh viện.
 

Top