1THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022XemTải về04/03/2022
2Thông báo Lịch xét tuyển phỏng vấn viên chức y tế năm 2021 tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về17/01/2022
3ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NGẠCH KỸ SƯ MÔI TRƯỜNGXemTải về11/01/2022
4ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN BẢO HIỂMXemTải về11/01/2022
5ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁNXemTải về11/01/2022
6ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NGẠCH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGXemTải về11/01/2022
7ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNGXemTải về11/01/2022
8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘIXemTải về11/01/2022
9ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2021XemTải về11/01/2022
10Danh sách thí sinh đủ kiện và thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021XemTải về05/01/2022
11Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển vòng II kỳ thi tuyển viên chức XemTải về05/01/2022
12Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021XemTải về04/01/2022
13Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II viên chức y tế năm 2021XemTải về04/01/2022
14THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2021XemTải về22/09/2021
15THÔNG BÁO KẾ HOACH TUYỂN DỤNG BÁC SỸ NĂM 2021XemTải về08/06/2021
16DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về04/01/2021
17Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020XemTải về04/01/2021
18Thông báo phỏng vấn xét tuyển khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức theo KL số 71/KLTWXemTải về30/12/2020
19Thông báo xét tuyển việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chứcXemTải về30/12/2020
20THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN KHẮC PHỤC SAI PHẠM TRONG TUYỂN DỤNGXemTải về29/12/2020
21THÔNG BÁO VÊ VIỆC KHẮC PHỤC SAI PHẠM TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾXemTải về28/12/2020
22THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về24/11/2020
23THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về15/11/2020
24GIẤY MỜI dự kỳ thi phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế năm 2020XemTải về12/11/2020
25ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ MÔN CHUYÊN NGHÀNH NĂM 2020XemTải về04/11/2020
26ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ MÔN KIẾN THỨC CHUNG NĂM 2020XemTải về04/11/2020
27THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẤN ÔN TẬP CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về03/11/2020
28THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về03/11/2020
29THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về17/09/2020
30THÔNG BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019XemTải về04/09/2019
31THÔNG BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019XemTải về04/09/2019
32THÔNG BÁO: Thời gian phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng bệnh viện ĐK Thành Phố năm 2019XemTải về26/08/2019
33THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XemTải về05/08/2019
34THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆNXemTải về02/08/2019
35THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TÊ ĐỢT I NĂM 2019XemTải về17/06/2019
36Thông báo danh sách thí sinh tham gia kỳ thi xét tuyển viên chức Y tế đợt I năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà TĩnhXemTải về09/05/2019
37Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
38Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
39Thông báo tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
Top