1THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023XemTải về25/10/2023
2ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ THI SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH NĂM 2023 CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁCXemTải về19/09/2023
3ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ THI SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH NĂM 2023 CHUYÊN NGÀNH Y XemTải về19/09/2023
4THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÀ LỊCH XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023XemTải về18/09/2023
5Thông báo về việc thực hiện đánh giá năng lực tiếng anh, tin học đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức y tế năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà TĩnhXemTải về08/09/2023
6THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023XemTải về07/07/2023
7THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023XemTải về19/05/2023
8THÔNG BÁO Tuyển dụng cán bộ hợp đồng lao động làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà TĩnhXemTải về07/04/2023
9THÔNG BÁO KẾ HOẠCH Tuyển dụng cán bộ hợp đồng lao động làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà TĩnXemTải về07/04/2023
10THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 2022XemTải về30/03/2023
11THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN KỲ THI VIÊN CHỨC 2022XemTải về03/03/2023
12THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II Kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022XemTải về23/02/2023
13Thông báo KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về21/11/2022
14THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022XemTải về21/11/2022
15THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022XemTải về04/03/2022
16Thông báo Lịch xét tuyển phỏng vấn viên chức y tế năm 2021 tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về17/01/2022
17ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NGẠCH KỸ SƯ MÔI TRƯỜNGXemTải về11/01/2022
18ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN BẢO HIỂMXemTải về11/01/2022
19ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁNXemTải về11/01/2022
20ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NGẠCH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGXemTải về11/01/2022
21ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUNGXemTải về11/01/2022
22ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘIXemTải về11/01/2022
23ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2021XemTải về11/01/2022
24Danh sách thí sinh đủ kiện và thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021XemTải về05/01/2022
25Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển vòng II kỳ thi tuyển viên chức XemTải về05/01/2022
26Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021XemTải về04/01/2022
27Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng II viên chức y tế năm 2021XemTải về04/01/2022
28THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2021XemTải về22/09/2021
29THÔNG BÁO KẾ HOACH TUYỂN DỤNG BÁC SỸ NĂM 2021XemTải về08/06/2021
30DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về04/01/2021
31Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020XemTải về04/01/2021
32Thông báo phỏng vấn xét tuyển khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức theo KL số 71/KLTWXemTải về30/12/2020
33Thông báo xét tuyển việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chứcXemTải về30/12/2020
34THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN KHẮC PHỤC SAI PHẠM TRONG TUYỂN DỤNGXemTải về29/12/2020
35THÔNG BÁO VÊ VIỆC KHẮC PHỤC SAI PHẠM TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾXemTải về28/12/2020
36THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về24/11/2020
37THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về15/11/2020
38GIẤY MỜI dự kỳ thi phỏng vấn xét tuyển viên chức y tế năm 2020XemTải về12/11/2020
39ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ MÔN CHUYÊN NGHÀNH NĂM 2020XemTải về04/11/2020
40ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ MÔN KIẾN THỨC CHUNG NĂM 2020XemTải về04/11/2020
41THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẤN ÔN TẬP CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về03/11/2020
42THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về03/11/2020
43THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020XemTải về17/09/2020
44THÔNG BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019XemTải về04/09/2019
45THÔNG BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019XemTải về04/09/2019
46THÔNG BÁO: Thời gian phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng bệnh viện ĐK Thành Phố năm 2019XemTải về26/08/2019
47THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ XemTải về05/08/2019
48THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆNXemTải về02/08/2019
49THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC Y TÊ ĐỢT I NĂM 2019XemTải về17/06/2019
50Thông báo danh sách thí sinh tham gia kỳ thi xét tuyển viên chức Y tế đợt I năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà TĩnhXemTải về09/05/2019
51Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
52Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
53Thông báo tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2019XemTải về09/05/2019
Top