Giới thiệu phòng điều dưỡng

 
I. GIỚI THIỆU
Lãnh đạo phòng


Trưởng phòng: Điều dưỡng Lê Thị Cầu

Điện thoại: 0918.992.779
Email: cauddbvtp@gmail.com
 
Nhân sự: Phòng Điều dưỡng có 10 cán bộ.
Phòng Điều dưỡng: 
+ Trưởng phòng: Điều dưỡng Lê Thị Cầu
Tổ chống nhiễm khuẩn
+ Tổ trưởng: Phan Thị Thanh Loan và 8 nhân viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Điều dưỡng
 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với Khoa/Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Phối hợp với Khoa/Tổ Dinh dưỡng thực hiện công tác Dinh dưỡng tiết chế lâm sàng trong bệnh viện;
 • Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.                                       
 • Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BYT.

2. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
   - Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    - Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên của tổ.

   - Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

   - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

   - Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

   - Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

   - Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.
III. TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC
    Hệ thống KSNK đã thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung với các trang thiết bị sau:
   - Một máy giặt công nghiệp cửa ngang DLS-36 của DOMUSECO-ENERGY
   - Một máy sấy đồ vải công nghiệp cửa ngang DTP-36 của DOMUS
   - Một máy hấp ướt 55120-1VEF của TUTNAUR.
IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
   - Tập thể lao động tiên tiến hàng năm.
   - Giải nhất bóng chuyền hơi nữ năm 2018.
   - Giải nhất cuộc thi tìm hiểu văn hoá Việt  - Lào
.

Top