1Lịch tuần 47/2018XemTải về20/11/2018
2Bảng giá dịch vụ năm 2018XemTải về14/11/2018
3Bảng giá dịch vụXemTải về19/12/2016
4Lich Trực Tháng 12 năm 2015XemTải về15/12/2015
5Danh bạ bệnh viện tp Hà Tĩnh cập nhật ngày 02.12.2015 (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
6Giá khám và điều trị tự nguyện (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
7Lịch mổ trong tuần từ 02.11.2015 đến 07.11.2015 (Thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
8Hướng dẫn thủ tục thanh toán ra việnXemTải về02/12/2015
9Hướng dẫn thủ tục nhập việnXemTải về02/12/2015
Top