1LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2024XemTải về09/04/2024
2LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2024XemTải về09/04/2024
3LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2024XemTải về09/04/2024
4LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2024XemTải về09/04/2024
5LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2024XemTải về09/04/2024
6LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2024XemTải về09/04/2024
7LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9/2024XemTải về09/04/2024
8LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8/2024XemTải về09/04/2024
9LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2024XemTải về09/04/2024
10LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05/2024XemTải về09/04/2024
11LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2024XemTải về09/04/2024
12LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2024XemTải về09/04/2024
13LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2024XemTải về09/04/2024
14LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2024XemTải về09/04/2024
15Lịch trực tháng 4 năm 2023XemTải về30/03/2023
16Lịch trực tháng 3 năm 2023XemTải về30/03/2023
17Lịch trực tháng 2 năm 2023XemTải về30/03/2023
18Lịch trực tháng 1 năm 2023XemTải về30/03/2023
19LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (27/3/2023 – 02/4/2023)XemTải về27/03/2023
20LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (13/3/2023 – 19/3/2023)XemTải về21/03/2023
21LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (20/3/2023 – 26/3/2023)XemTải về21/03/2023
22Bảng giá dịch vụ yêu cầu 2021XemTải về30/05/2022
23Giá viện phí năm 2021XemTải về30/05/2022
24Lịch trực tháng 9 năm 2021XemTải về23/09/2021
25Lịch trực tháng 8 năm 2021XemTải về23/09/2021
26Lịch trực tháng 7 năm 2021XemTải về23/09/2021
27Lịch trực tháng 6 năm 2021XemTải về23/09/2021
28Lịch trực tháng 5 năm 2021XemTải về23/09/2021
29Lịch trực tháng 4 năm 2021XemTải về23/09/2021
30Lịch trực tháng 3/2021XemTải về23/09/2021
31Lịch trực tháng 2.2021XemTải về23/09/2021
32Lịch trực tháng tháng 1 năm 2021XemTải về23/09/2021
33Bảng giá dịch vụ BHYT - Viện Phí - Yêu Cầu năm 2020XemTải về16/12/2020
34Bảng giá dịch vụ năm 2019XemTải về23/10/2019
35Lịch tuần 47/2018XemTải về20/11/2018
36Bảng giá dịch vụ năm 2018XemTải về14/11/2018
37Bảng giá dịch vụXemTải về19/12/2016
38Lich Trực Tháng 12 năm 2015XemTải về15/12/2015
39Danh bạ bệnh viện tp Hà Tĩnh cập nhật ngày 02.12.2015 (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
40Giá khám và điều trị tự nguyện (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
41Lịch mổ trong tuần từ 02.11.2015 đến 07.11.2015 (Thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
42Hướng dẫn thủ tục thanh toán ra việnXemTải về02/12/2015
43Hướng dẫn thủ tục nhập việnXemTải về02/12/2015
Top