1Lịch trực tháng 4 năm 2023XemTải về30/03/2023
2Lịch trực tháng 3 năm 2023XemTải về30/03/2023
3Lịch trực tháng 2 năm 2023XemTải về30/03/2023
4Lịch trực tháng 1 năm 2023XemTải về30/03/2023
5LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (27/3/2023 – 02/4/2023)XemTải về27/03/2023
6LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (13/3/2023 – 19/3/2023)XemTải về21/03/2023
7LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (20/3/2023 – 26/3/2023)XemTải về21/03/2023
8Bảng giá dịch vụ yêu cầu 2021XemTải về30/05/2022
9Giá viện phí năm 2021XemTải về30/05/2022
10Lịch trực tháng 9 năm 2021XemTải về23/09/2021
11Lịch trực tháng 8 năm 2021XemTải về23/09/2021
12Lịch trực tháng 7 năm 2021XemTải về23/09/2021
13Lịch trực tháng 6 năm 2021XemTải về23/09/2021
14Lịch trực tháng 5 năm 2021XemTải về23/09/2021
15Lịch trực tháng 4 năm 2021XemTải về23/09/2021
16Lịch trực tháng 3/2021XemTải về23/09/2021
17Lịch trực tháng 2.2021XemTải về23/09/2021
18Lịch trực tháng tháng 1 năm 2021XemTải về23/09/2021
19Bảng giá dịch vụ BHYT - Viện Phí - Yêu Cầu năm 2020XemTải về16/12/2020
20Bảng giá dịch vụ năm 2019XemTải về23/10/2019
21Lịch tuần 47/2018XemTải về20/11/2018
22Bảng giá dịch vụ năm 2018XemTải về14/11/2018
23Bảng giá dịch vụXemTải về19/12/2016
24Lich Trực Tháng 12 năm 2015XemTải về15/12/2015
25Danh bạ bệnh viện tp Hà Tĩnh cập nhật ngày 02.12.2015 (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
26Giá khám và điều trị tự nguyện (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
27Lịch mổ trong tuần từ 02.11.2015 đến 07.11.2015 (Thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
28Hướng dẫn thủ tục thanh toán ra việnXemTải về02/12/2015
29Hướng dẫn thủ tục nhập việnXemTải về02/12/2015
Top