1Bảng giá dịch vụ năm 2019XemTải về23/10/2019
2Lịch tuần 47/2018XemTải về20/11/2018
3Bảng giá dịch vụ năm 2018XemTải về14/11/2018
4Bảng giá dịch vụXemTải về19/12/2016
5Lich Trực Tháng 12 năm 2015XemTải về15/12/2015
6Danh bạ bệnh viện tp Hà Tĩnh cập nhật ngày 02.12.2015 (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
7Giá khám và điều trị tự nguyện (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
8Lịch mổ trong tuần từ 02.11.2015 đến 07.11.2015 (Thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
9Hướng dẫn thủ tục thanh toán ra việnXemTải về02/12/2015
10Hướng dẫn thủ tục nhập việnXemTải về02/12/2015
Top