1DMKT BVĐKTP năm 2021 đã duyệtXemTải về30/05/2022
2DMKT BV TP bổ sung lần 1 2021XemTải về30/05/2022
3CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG GẶPXemTải về11/01/2021
4Danh mục chuyên môn kỹ thuật: Khám bệnh. chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà TĩnhXemTải về03/09/2020
5Bảng giá dịch vụ BHYT - Viện Phí - Yêu Cầu năm 2019XemTải về20/11/2019
6Danh mục Kỹ thuật theo Quyết định 1215/QD-SYT ngày 16/7/2019XemTải về24/10/2019
7Danh mục Kỹ thuật theo Quyết định số 1237/QĐ-SYT ngày 23/07/2018 XemTải về24/10/2018
8Bản công bố Cơ sở thực hành theo Nghị định 111 Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về23/10/2018
9Danh Mục Kỹ Thuật Bổ Sung theo Quyết định số: 62/QĐ-SYTXemTải về04/12/2017
10Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Viện Phí Yêu CầuXemTải về04/12/2017
11Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 2891/QĐ-SYTXemTải về14/12/2016
12Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 62/QĐ-SYT XemTải về14/12/2016
Top