1Danh mục Kỹ thuật theo Quyết định số 1237/QĐ-SYT ngày 23/07/2018 XemTải về24/10/2018
2Bản công bố Cơ sở thực hành theo Nghị định 111 Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về23/10/2018
3Danh Mục Kỹ Thuật Bổ Sung theo Quyết định số: 62/QĐ-SYTXemTải về04/12/2017
4Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Viện Phí Yêu CầuXemTải về04/12/2017
5Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 2891/QĐ-SYTXemTải về14/12/2016
6Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 62/QĐ-SYT XemTải về14/12/2016
Top