1Bảng giá dịch vụ BHYT - Viện Phí - Yêu Cầu năm 2019XemTải về20/11/2019
2Danh mục Kỹ thuật theo Quyết định 1215/QD-SYT ngày 16/7/2019XemTải về24/10/2019
3Danh mục Kỹ thuật theo Quyết định số 1237/QĐ-SYT ngày 23/07/2018 XemTải về24/10/2018
4Bản công bố Cơ sở thực hành theo Nghị định 111 Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà TĩnhXemTải về23/10/2018
5Danh Mục Kỹ Thuật Bổ Sung theo Quyết định số: 62/QĐ-SYTXemTải về04/12/2017
6Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Hiểm Viện Phí Yêu CầuXemTải về04/12/2017
7Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 2891/QĐ-SYTXemTải về14/12/2016
8Danh Mục Kỹ Thuật theo Quyết định số: 62/QĐ-SYT XemTải về14/12/2016
Top