1Bảng giá dịch vụ yêu cầu 2021XemTải về30/05/2022
2Giá viện phí năm 2021XemTải về30/05/2022
3Bảng giá dịch vụ BHYT - Viện Phí - Yêu Cầu năm 2020XemTải về16/12/2020
4Bảng giá dịch vụ năm 2019XemTải về23/10/2019
5Bảng giá dịch vụ năm 2018XemTải về14/11/2018
6Bảng giá dịch vụXemTải về19/12/2016
7Giá khám và điều trị tự nguyện (thử nghiệm Website)XemTải về02/12/2015
Top