GIỚI THIỆU KHOA XÉT NGHIỆM-TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
I. Cơ cấu nhân lực

CKI XN. Điện Xuân Nhật  CN. Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Phó trưởng khoa - Phụ trách Khoa;
    Điện thoại: 0987.388.466
 
Chức vụ: Phụ trách Kỹ thuật viên khoa ;
   Điện thoại: 0916.907.808
 

 Tổng số: 17
+ Chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Xét nghiệm: 01
+ Bác sỹ Giải phẫu bệnh: 02
+ Bác sỹ Y học cổ truyền: 01
+ Cử nhân xét nghiệm: 11
+ Cử nhân sinh học: 01
+ Cử nhân cao đẳng xét nghiệm: 01

II. Chức năng nhiệm vụ khoa/phòng:
1.1. Chức năng:
- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ bệnh nhân đến khám bệnh và bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện.
- Phối hợp với các khoa, phòng ban trong bệnh viện, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.
1.2. Nhiệm vụ:
 Khoa Xét nghiệm – Trung tâm y tế Thành phố là một trong các khoa cận lâm sàng bao gồm các chuyên khoa Huyết học – Truyền máu -  Hoá sinh Miễn dịch – Vi sinh – Giải phẫu bệnh tế bào học – Sinh học phân tử chịu trách nhiệm thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
Khoa hoạt động 24/24h phục vụ xét nghiệm chẩn đoán, theo dõi điều trị cho nội trú và ngoại trú.
Nhiệm vụ chính là:
 - Tổ chức tốt công tác lấy mẫu bệnh nhân ngoại trú, nhận mẫu bệnh phẩm và trả kết quả tại khoa lâm sàng.
 - Tổ chức công tác thường trực xét nghiệm 24/24.
 - Thực hiện các xét nghiệm huyết học, truyền máu, hóa sinh, miễn dịch, vi sinh, giải phẫu bệnh đáp ứng theo yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
 - Quản lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật
 - Bảo đảm an toàn phòng xét nghiệm và an toàn lao động theo các quy định hiện hành
 - Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế
 - Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm hiệu quả, tiết kiệm.
  - Tham gia công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
  - Tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh.
  - Là cơ sở thực tập cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng y tế.
  - Là cơ sở hướng dẫn thực hành cho học viên có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm
 - Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện
- Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
- Xây dựng khoa hoạt động theo tiêu chí đánh giá chất  lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chí 2429
2. Các nội dung công việc chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật đã triển khai (kỹ thuật mới và điển hình)
- Thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm cho bệnh nhân ngoại trú
- Thực hiện các xét nghiệm về Huyết học:
  + Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu trên hệ thống máy tự động 28 thông số, 18 thông số
  + Xét nghiệm định nhóm máu ABO, Rh
  + Xét nghiệm các yếu đông máu: PT, APTT, Fibrinogen
  + Nghiệm pháp Coombs trực tiếp, gián tiếp
- Thực hiện các xét nghiệm về Sinh hóa-Miễn dịch:
 + Xét nghiệm đầy đủ các thông số về sinh hóa - miễn dịch trên hệ thống tự động hoàn toàn, xét nghiệm HbA1c
   + Xét nghiệm Troponin T hs trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim, NT – NT pro BNP trong chẩn đoán suy tim
 + Xét nghiệm về nội tiết, tầm soát các chỉ số Tumor Marker chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm
- Thực hiện các xét nghiệm về Vi sinh-Ký sinh:
  + Test nhanh virus Viêm gan B,C,A,E, virus HIV, giang mai, lao
  + Test nhanh tìm ký sinh trùng sốt rét

  + Xét nghiệm vi ký sinh trùng: Nhuộm soi tìm vi khuẩn, nhuộm  Ziehl – Neelsen tìm vi khuẩn Lao

  + Soi trực tiếp tìm Ký sinh trùng và vi nấm gây bệnh
- Giải phẫu bệnh:
+ Lấy mẫu tế bào học
+ Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm Giải phẫu bệnh:
  • Kỹ thuật tế bào học: Nhuộm Giemsa, Papanicolaou
  • Kỹ thuật mô bệnh học: Pha, xử lý mô, đúc, cắt, nhuộm HE
+ Đọc và trả kết quả xét nghiệm Giải phẫu bệnh
3. Trang thiết bị máy móc: (Liệt kê những máy móc chủ yếu, hiện đại, điển hình tại khoa/phòng)
- Máy xét nghiệm hóa sinh AU 480 – Beckman Couter, Cobass C501- Roche
- Máy miễn dịch Cobas E411 -  Roche, Centaur CP – Sieemens.
- Máy xét nghiệm huyết học tự động bằng máy đếm Lase: AutoStart diff 5; máy huyết học 18 thông số : Celltac Anpha
- Máy đông máu tự động Auto Plus hãng MTI – Đức
- Máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn Auto 100 hãng MTI – Đức; máy bán tự động hãng Sieemens Clinnitek status, Sieemens Clinnitek advantus
- Máy xét nghiệm HbA1C sắc ký lỏng cao áp HA 1500 hãng MTI – Đức, máy Arkray HA 8180V - Nhật Bản.
- Máy xét nghiệm điện giải đồ tự động AUTO ISE 500 - Hãng MTI – Đức
- Máy xét nghiệm khí máu ABL 80 Flex – Đan Mạch
- Máy đông máu Sysmek CA 620 – Nhật Bản
- Máy cắt lát vi thể Thermo – Trung Quốc
- Máy cắt lạnh Leica CM 1520 - Đức
- Máy tách chiết tự động
- Máy Realtime - PCR
4. Thành tích đạt được
- Bằng khen, giấy khen của tập thể khoa/phòng.

Top