Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh.
Được sự thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ngày 24/6 Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở của Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh.
      Tham dự Lê ra mắt, có BCH đảng bộ, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên; Toàn thể Đảng viên trung tâm y tế thành phố; Các Trưởng, Phó/Phụ trách khoa phòng, Điều dưỡng-NHS-KTV trưởng, Phụ trách Điều dưỡng-KTV, tổ trưởng; 70 % cán bộ nhân viên Trung tâm; Đại diện các trạm y tế xã, phường.
 
      
Bác sỹ Trần Nguyên Phú- Giám đốc Trung tâm chủ trì buổi Lễ
Tại Lễ ra mắt, thông qua các Quyết định BCH Đảng bộ TTYT; BCH Công đoàn TTYT; BCH Đoàn cơ sở TTYT Thành phố. Sau khi thông qua quyết định thành lập, các BCH mới lên ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng thời tặng hoa các đồng chí không tiếp tục tham gia các vị trí trong các BCH mới.
 

Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ-Phó giám đốc Trung tâm phát biểu nhận nhiệm vụ mới
      Sau khi sát nhập giữa 2 cơ quan Bệnh viện đa khoa Thành phố và Trung tâm y tế Thành phố cũ; Trung tâm y tế Thành phố đã đi vào hoạt động ổn định, thống nhất, đoàn kết và phát triển. Từ Ban giám đốc đến các phòng ban/bộ phận đều cố gắng nỗ lực xây dựng Trung tâm y tế Thành phố Hà Tĩnh phát triển. Vì vậy sau sát nhập, việc ra mắt các BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn cơ sở TTYT Thành phố mới là cần thiết và tạo động lực để Toàn thể Cán bộ Trung tâm y tế thêm gắn kết, tạo thành một khối đoàn kết sức mạnh, xây dựng Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm y tế ngày càng phát triển hơn nữa.
Hình ảnh trong buổi Lễ.
 

Ra mắt BCH Đảng bộ Trung tâm y tế  Thành phố Hà Tĩnh

Ra mắt BCH Công đoàn Trung tâm y tế Thành phố Hà Tĩnh

                                     Ra mắt BCH Đoàn Thanh niên Trung tâm y tế Thành Phố Hà Tĩnh

Chia tay các đồng chí trong BCH Đảng bộ cũ

Chia tay các đồng chí BCH Công đoàn cũ

Chia tay các đồng chí BCH Đoàn thanh niên cũ.
TTBV
 
Top