Thư mời chào giá Vaccine Số: 271/TTYT-KD
Thư mời chào giá về việc mua sắm Vaccin dịch vụ năm 2024
Kính gửi: Các ng ty kinh doanh, cung ứng vaccin.

     Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu xây dựng kế hoạch mua sắm Văccin tiêm chủng dịch vụ năm 2024 phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh tại Trung tâm. Để có cơ sở tham khảo xây dựng danh mục, giá kế hoạch các mặt hàng văccin, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các loại hàng hoá theo phụ lục 1 đính kèm ng văn, gửi báo giá các sản phẩm ng ty có khả năng cung ứng đáp ứng các yếu tố sau:
  • Các yêu cầu kỹ thuật của thuốc tuân thủ theo Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế ng lập.
  • Giá thuốc phải thấp hơn giá kê khai, kê khai lại được ng bố và phải phù hợp với giá tương ứng đang trúng thầu trên thị trường hiện nay.
-  Báo giá cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm và được gửi về Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Bao gồm: 1 bản cứng có ký, đóng dấu hợp pháp; 01 bản mềm vào địa chỉ mail: tuan1101992@gmail.com Thời gian từ ngày 09 tháng 05 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp như sau.
Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh kính mời đại diện các ng ty cung ứng thuốc nộp hồ sơ chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Chi tiết báo giá tại: Thư  mời chào giá signed.pdf
 
Top