TRUNGG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN HỆ THỐNG THÔNG TIN AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ TRẠM Y TẾ 15 XÃ PHƯỜNG.
Nhằm mục đích giảm thiểu các văn bản quản lý hành chính thủ công, dữ liệu được quản lý tập trung, liên kết với nhau từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã giúp cán bộ quản lý dễ dàng, chặt chẽ hơn…
Ngày 23/4/2024, Trung tâm y tế Thành phố phối hợp phòng Y tế UBND Thành phố tổ chức tập huấn hệ thống thông tin an toàn thực phẩm cho các cán bộ trạm y tế 15 xã phường Thành phố.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Phòng y tế UBND Thành phố, Ban lãnh đạo Trung tâm y tế TP, cùng các Cán bộ khoa phòng và hơn 30 Cán bộ trạm y tế thuộc 15 xã phường trên địa bàn.

Buổi tập huấn được Cán bộ  phụ trách hướng dẫn trực tiếp trên máy tính, từ cách nhập số liệu báo cáo, xuất báo cáo trên phần mềm…làm tối ưu hóa thời gian làm việc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tập trung dữ liệu, đảm bảo độ chính xác cao nhất.
 
  
TT TTYTTP
 
Top