Bài giảng về " Chẩn đoán Covid 19 do chủng virut Corona mới"
Giải Khuyến khích Bài giảng về " Chẩn đoán Covid 19 do chủng virut Corona mới" của Bác sỹ Phạm Thị Hà Trang
Bài giảng về " Chẩn đoán Covid 19 do chủng virut Corona mới"
Bài Quy trình đạt giải khuyến khích
Trình bày Bác sỹ Phạm Thị Hà Trang
Tải bài giảng https://drive.google.com/file/d/1T9dDVamJgSMbqKNdpjXKiC3vDoqeKg/view?usp=sharing
 
Top