BÀI QUY TRÌNH NẮN CHỈNH RĂNG BẰNG KHÍ CỤ THÁO LẮP
Quy trình đạt giải Nhất năm 2020-Quy trình nắn chỉnh răng bằng công cụ tháo lắp Bs. Trần Thị Thùy Vinh khoa 3CK
Quy trình đạt giải Nhất năm 2020-Quy trình nắn chỉnh răng bằng công cụ tháo lắp
Bs. Trần Thị Thùy Vinh khoa 3CK
Link tải về tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ptQXbNfvfX56pPvFY2Knc4RZuEdSAa2i/view?usp=sharing
 
Top