Bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức cuộc thi “Biểu diễn Yoga” chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
Nhằm tôn vinh các y, bác sĩ, những người đang làm việc trong ngành y tế cũng như tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên bệnh viện có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên. Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Biểu diễn Yoga” 2020.

Để Chào mừng 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020), nhằm tôn vinh các y, bác sĩ, những người đang làm việc trong ngành y tế cũng như tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên bệnh viện có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên. Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi “Biểu diễn Yoga” cụ thể như sau:

1. Nội dung cuộc thi:
Các thí sinh dự thi sẽ biểu diễn Yoga dựa trên các tư thế mà ban tổ chức đề ra, dựa trên nền nhạc mà thí sinh lựa chọn. Nội dung biểu diễn bao gồm:
Yoga đơn, Yoga đôi, Yoga tập thể.
2. Đối tượng dự thi:
- Cuộc thi áp dụng cho tất cả các cán bộ nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh (kể cả học việc).
- Biểu diễn Yoga đôi, Yoga tập thể có thể phối hợp thành viên giữa các khoa.


3. Hình thức cuộc thi:
- Cuộc thi chia làm 3 phần thi riêng biệt gồm: Yoga đơn, Yoga đôi, Yoga tập thể.
- Yoga đơn: Các thí sinh thực hiện 08 tư thế do ban tổ chức đề ra, bao gồm:
+ Tư thế cái cây (tính theo phút)
+ Tư thế cái cân (tính theo phút)
+ Tư thế Plank (tính theo phút)
+ Tư thế con thuyền (tính theo phút) + Tư thế vũ công (tính theo phút)
+ Tư thế bọ cạp (tính theo giây. 5 giây được tính bằng 1 phút)
+ Tư thế trồng chuối (tính theo giây. 10 giây được tính bằng 1 phút)
+ Tư thế ngồi dậy khó (tính theo số lần. 1 lần được tính bằng 10 giây).
Lưu ý:
BTC khuyến khích các thi sinh tham gia đầy đủ các tư thế, tuy nhiên thí sinh có thể bỏ qua tư thế không thực hiện được.
BTC sẽ có video tham khảo dành cho từng tư thế đơn.
- Yoga đôi và Yoga tập thể:
Các thí sinh ghép đôi, ghép nhóm và tự biên đạo các tư thế dựa trên nền nhạc tự chọn.
Thời gian biểu diễn: Không quá 05 phút.
- Cuộc thi sẽ có 02 vòng: Sơ tuyển, Chung kết.
4 Tiêu chí chấm điểm:
- Đối với Yoga đơn: Các thí sinh tham gia được chấm điểm dựa trên 2 tiêu chí, bao gồm:
+ Tiêu chí về kỹ thuật
+ Tiêu chí về thời gian
Lưu ý:
+ Sẽ có 2 giải thưởng riêng biệt về 2 tiêu chí đánh giá trên.
+ Giải thưởng về thời gian: Thí sinh được tính tổng thời gian các tư thế mà mình tham gia.
+ Giải thưởng về kỹ thuật:
Do BGK chấm điểm dựa trên thang điểm 100 cho từng tư thế. Tư thế nào của thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ dành giải thưởng. Trong trường hợp các tư thế có cùng mức điểm, BGK sẽ hội ý và đưa ra kết quả chung cuộc.
- Đối với Yoga đôi và Yoga tập thể: BGK chấm điểm theo thang điểm 100, dựa trên tiêu chí:
+ Chủ đề: 10 điểm
+ Kỹ thuật biểu diễn: 40 điểm
+ Sự đồng đều, nhịp nhàng: 30
+ Thời gian thực hiện: 10 điểm
+ Trang phục: 10 điểm
- Ngoài ra, tại vòng chung kết cuộc thi sẽ có thêm “ giải thưởng được khán giả bình chọn”.
Dựa vào lượt bình chọn bằng phiếu bầu của khán giả tại buổi biểu diễn sẽ lựa chọn 3 tiết mục đạt giải.
5. Dự kiến thời gian tổ chức:
- Vòng sơ loại: dự kiến diễn ra vào ngày 13/2 – 14/02/2019.
- Đêm gala chung kết và trao giải: dự kiến diễn ra vào ngày 27/02/2019.
Ngày 24/2/2020: Ban tổ chức sẽ tiến hành họp, công bố chính thức danh sách các thí sinh lọt vào chung kết và chủ đề của đêm chung kết.
Trong thời gian từ ngày 16/02/2019 đến 24/2/2020, Ban tổ chức sẽ tiến hành mời tư vấn, huấn luyện kỹ năng biểu diễn cho các thí sinh lọt vào chung kết.
Các thí sinh sẽ được Hội đồng cố vấn hướng dẫn luyện tập và lựa chọn tiết mục để dự thi trong đêm thi chung kết.

Ban tổ chức rất hoan nghênh tinh thần tham gia của tất cả các CBCNV toàn bệnh viện!

TTBV

 
Top