Tháng 6 - Tháng hành động Vì trẻ em 2020
Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 được triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với mục tiêu hướng đến việc thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc.

     Theo thông lệ hàng năm, tháng 6 được chọn là Tháng hành động Vì trẻ em. Trong tháng này nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.
 


     Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 được triển khai từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với mục tiêu hướng đến việc thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn; đảm bảo việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho trẻ em bị bệnh, tai nạn thương tích, xâm hại; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước.
     Bên cạnh đó là việc tăng cường cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; phòng chống dịch Covid -19; phòng chống các dịch bệnh mùa hè; kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ; chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020 là:

- Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em
- Giãn cách xã hội, cơ hội kết nối gia đình
- Gia đình chung vui, đẩy lùi Covid
- Roi vọt không làm nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng
- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình
- Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy
- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ em
- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em
- Trẻ em hãy học cách tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại
- Nói “Không” với xâm hại trẻ em
- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại trẻ em

TTBV

#bảovệtrẻem #thánghànhđộngvìtrẻem #antoànchotrẻ


 
Top