TRIỂN KHAI "THÁNG CAO ĐIỂM DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON NĂM 2020 TỈNH HÀ TĨNH"
Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Sức khỏe cho con” là chủ đề của kế hoạch phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày 01/6 – 30/6/2019) được Sở Y tế xây dựng trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2667/BYT-AIDS, ngày 15/5/2020.

Mục đích của Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỉ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống dưới 2% vào năm 2020” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Tháng cao điểm cũng nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm.
 

dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 


Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.
Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, đẩy mạnh các can thiệp và chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Theo dõi tải lượng HIV của phụ nữ nhiễm HIV có nhu cầu sinh con và phụ nữ mang thai nhiễm HIV đạt dưới ngưỡng ức chế hoặc dưới ngưỡng phát hiện để đảm bảo giảm tối đa tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con./.

Bs Bảo An - BVĐKTPHT


 
Top